Logowanie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Badania

Badania lekarskie przed uzyskaniem pozwolenia na broń

 

   Badania lekarskie dotyczące uzyskania pozwolenia na broń myśliwską to chyba najbardziej "tajemniczy" i stresujący krok na drodze do łowiectwa. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać, czy badania są szczególnie uciążliwe? Jak to jest naprawdę? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił Pan Dr. med. Dariusz Kraśnicki z Wrocławia.

 

- Jakie badania lekarskie należy wykonać, aby uzyskać pozwolenie na broń i jaka ku temu jest podstawa prawna?

Podstawą prawną badań lekarskich i psychologicznych na styczeń 2011 jest artykuł Art. 15. Ustawy o Broni i Amunicji, który zacytuję:
1.3). Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust.1 pkt 2-4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.
1.4). Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3.

 

- Czy są jakieś normy zdrowotne, lub specjalne wymagania dla ubiegających się o broń? Jakie choroby lub schorzenia wykluczają pozytywne świadectwo lekarskie?

Osobami wymienionymi w Art. 15 ust. 1 pkt2-4 są osoby z zaburzeniami psychicznymi, o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej, lub uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych czy wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

O ile myśliwy /kandydat/ raczej nie ma znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej, to przyznanie się lekarzowi lub psychologowi do problemów z alkoholem/narkotykami praktycznie jest równoznaczne z orzeczeniem negatywnym i to w sumie z mocy ustawy.
Często ma to miejsce kiedy myśliwy przyznaje się do wykroczeń drogowych związanych z nadużyciem alkoholu i zabraniem prawa jazdy.

Na podstawie Art. 18.3.2) Ustawy wynika obowiązek poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym, w przeciwnym razie skutkuje to cofnięciem pozwolenia na broń przez Właściwy organ Policji.

Normy zdrowotne są określone w w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia : Dz U z 2000 r. Nr 79 poz. 898 zmienione Dziennikiem Ustaw z 2002 r. Nr 68 poz. 630 oraz w Dz.U. z 2006 nr2 poz. 14 Rozporządzenie w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni. Terminologia jest raczej dla lekarzy, ale z bardziej znanych można wymienić schizofrenię, zaburzenia nastroju, uzależnienia lekowe, zaburzenia nerwicowe lękowe, zaburzenia preferencji seksualnych (np pedofilia).

Typowe badanie lekarskie składa się z trzech konsultacji: lekarza uprawnionego, lekarza psychiatry oraz okulisty. Na koniec badania lekarz uprawniony wydaje orzeczenie. Badanie psychologiczne przeprowadzane jest oddzielnie i również na sam koniec psycholog uprawniony wydaje orzeczenie.

W przypadku orzeczeń negatywnych można się odwołać, poprzez lekarza który wydał orzeczenie. Często odwołuje się Policja, najczęściej w przypadku jakiejś wiedzy o nadużywaniu alkoholu lub problemach z prawem kandydata. Na odwołanie przez myśliwego szkoda czasu i pieniędzy, bo z mojej praktyki nie znam osoby, której się udało przejść je pozytywnie, ale zawsze można spróbować.

 

- Czy wada wzroku jest utrudnieniem przy badaniach?

Schorzenia okulistyczne są rzadką przyczyną niedopuszczenia do pozwolenia na broń, aczkolwiek myśliwy /kandydat/ z wyjątkowo dużą wadą wzroku, zezem lub jednoocznością może mieć problemy.

 

- Czy są choroby lub schorzenia, wobec których badania trzeba powtarzać co pewien czas?

Orzeczenie jest ważne na 5 lat, aczkolwiek myśliwych obowiązuje jedynie to przy zakupie następnej sztuki broni. Tak więc nie ma potrzeby robienia jakichkolwiek badań w międzyczasie.

 

- Jakie są koszty badań lekarskich?

Koszty badań: Są ustalone jedynie stawki maksymalne w postaci : 20% najniższego miesięcznego wynagrodzenia za badanie lekarskie, 20-30% za badania psychologiczne kandydata/myśliwego.
We Wrocławiu w mojej pracowni całkowity koszt badań lekarskich i psychologicznych wynosi 400 zł, ale ceny są umowne i warto się potargować w przypadku badań zorganizowanych dla większej ilości osób.

 

- Jak długo trwają badania lekarskie?

Największym problemem jest jednoczasowe zorganizowanie konsultacji lekarza uprawnionego, psychiatry, okulisty oraz psychologa w jednym czasie i jednym miejscu. Jeżeli to się uda czas badań wynosi ze 2 godziny, jeżeli nie, to uwzględnić należy dojazd do specjalistów.

 

- Czy należy się w jakiś szczególny sposób przygotować do badań?

Warto na badania lekarskie i psychologiczne wziąć ze sobą okulary do czytania i patrzenia do dali. Jeżeli mamy znajomego lekarza okulistę lub psychiatrę, to zaświadczenia od nich bardzo skrócą same badanie lekarza uprawnionego. Warto mieć na uwadze, że nadmierna wylewność i prawdomówność w stosunku do chwalenia się konsumpcją alkoholu lub zwolnienia ze służby wojskowej np na jakieś "załatwione schorzenia psychiczne" z reguły równa się orzeczeniu negatywnemu.
W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji - czyli pójście do innego lekarza lub psychologa, zamiast odwołania się może oznaczać tylko niepotrzebny wydatek, bo Policja i tak odwoła się od tego pozytywnego orzeczenia.
 

Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia.

Więcej informacji znaleźć można na stronie http://www.krasnicki.com.pl/oferta/pozwolenie_na_bron

 

Na powyższej stronie znaleźć można również adres gabinetu (i dane kontaktowe) gdzie można wykonać badania niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń.


Praktycznym problemem podczas badań psychologicznych jest duże sfeminizowanie środowiska uprawnionych psychologów. Można się liczyć z zerową lub wybitnie małą tolerancją dla osób spożywających alkohol, szczególnie jeżeli dany psycholog miał jakieś negatywne doświadczenia np z pijącym ojcem itp.
Warto mimo wszystko zrobić jakieś rozeznanie, co do osoby orzekającej do pozwolenia na broń /lekarzaczy psychologa/, bo decyzje są mimo wszystko bardzo uznaniowe, szczególnie w kwestii zdrowia psychicznego.

 

 

Pozwolenie na Broń we Wrocławiu - badania lekarskie i psychologiczne, podstawy prawne i różne aspekty całej procedury wymaganej przez Policję.Kilka porad, co brać pod uwagę, jeżeli chcemy w miarę sprawnie zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz tego samego dnia dostać orzeczenia wymagane przez policję we Wrocławiu.

 

 

Pozwolenie na Broń: czy przejdę badania lekarskie odwoławcze?
Unregistered Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum and Joomla Live Preview