Logowanie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Przykłady pytań z komentarzami i ze zdjęciami

 

Poniżej jedno z pytań dotyczących przepisów prawnych z podaną poniżej prawidłową odpowiedzią i komentarzem.

 

 1. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe myśliwy musi ...   
 
 
  

Prawidłowa odpowiedź

C. usunąć naboje z komór nabojowych


2 – § 11.1. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty, wchodzenia i schodzenia z ambony oraz podczas przerw w polowaniu podczas których broń nie jest odkładana, myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych.

 

W powyższej odpowiedzi jako komentarz podano cytat z przepisu prawnego a konkretnie Rozporządzenia Ministra Środowiska dot. warunków wykonywania polowania

 

Inne pytanie z komentarzem 

 1. Na łyski …  
 
 
  

Prawidłowa odpowiedź

B. polujemy w okresie od 15 sierpnia do 21 grudnia

Łyska jest największym przedstawicielem rodziny chruścieli w Polsce. Na łyski polujemy w okresie
12 – § 1. 1. Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:
17) łyski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

Ponieważ łyska bardzo niechętnie zrywa się do lotu, dopuszczalne jest również polowanie na łyski nie tylko w locie –
2 – § 6. Podczas polowania nie strzela się do:
5) ptactwa niebędącego w locie, z wyjątkiem jarząbków, gęsi i łysek;

lyska

 

 

Poniżej jedno z pytań z języka łowieckiego, gdzie prawidłowa odpowiedź zilustrowana jest zdjęciem

 

 1. Odcisków szpil (raciczek) nie odnajdziemy nigdy w tropie (nawet w tropie gonnym) …  
 
 
  

B. daniela

 

Szpile u daniela ulokowane są jeszcze wyżej niż u jelenia, dlatego nawet biegnąc w tropie gonnym , daniel nie pozostawia ich odcisków na swoim tropie. Jeleń pozostawia odcisk szpil tylko w tropie gonnym (podobnie sarna), natomiast w tropie dzika widoczne są one zawsze. W tropach sarny, daniela i jelenia poruszających się spokojnie szpile nie odciskają się.

Poniżej tropy dzika (foto. A) z widocznymi odciskami szpil i tropy sarny (foto. B) bez pozostawionych odcisków szpil.

odciskiSzpil

 

 

 

Inne pytanie ze zdjęciem pomagającym zrozumieć odpowiedź

 

 1. Odnogi wyrastające na krawędziach łopat daniela to ...   
 
 
  

Prawidłowa odpowiedź

C. sęki

 

sekidaniel

 

 

 Komentarze do odpowiedzi jak i zdjęcia ułatwiają zrozumienie pytań i odpowiedzi przez co łatwiej jest przyswoić sobie wiedze o łowiectwie nie na zasadzie wkuwania bez zrozumienia tematu a na zasadzie rzeczywistej nauki zagadnień łowieckich. Cytat z przepisów prawnych potwierdza zasadność prawidłowej odpowiedzi. Taki sposób nauki ma niewątpliwie tą zaletę, że mimowolnie przyswajamy sobie najważniejsze kwestie związane z łowiectwem przec co odpowiednio przygotowujemy się do egzaminów.

 

Unregistered Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum and Joomla Live Preview